Přehled vývoje internetu


Období Historická událost
01.09.1969 První IMP - zařízení na zpracování zpráv rozhraní - byl nainstalován na Univerzitě v Los Angeles a tím byl položen základ ARPnetu
01.10.1969 Druhý IMP byl instalován ve Stanfordu, tím byly propojeny první dva sálové počítače technologií přenosů paketů, po síti byla poslána první zpráva
Prosinec 1969 Existovaly celkem čtyři sálové počítače zasíťované v ARPnetu
Červenec1970 Na Havaji byl vyvinut způsob přepínání paketů s využitím bezdrátového připojení - vznikl Alohanet
Červenec 1972 Byl vymyšlen program pro posílání zpráv - vznikla elektronická pošta a byl poprvé použit znak @, který se rychle stal doménou
1973 V Anglii a Norsku napojili místní sítě na ARPnet, ARPnet se stává světovou sítí
1974 Vedle ARPnetu existovali i další sítě, které bylo nutno navzájem propojit. To se podařilo pomocí tzv. bran (gateway), které umožnily komunikaci sítí a databází navzájem. Tato technologie myla nazvána mezi-sítí, anglicky Inter-network, a od toho byl odvozen název internet
Listopad 1983 Byl zaveden systém doménových jmen DNS, který umožnil, aby byla číselným adresám přidělena doménová jména, vznikají první vrcholové domény.
1984 Apple uvádí na trh první počítač, který se prodával masově a používal myš jako polohovací zařízení.
1987 Počet počítačů zapojených do sítě přesáhl 10 000.
1992 Počet počítačů zapojených do sítě poprvé dosáhl hranice 1 000 000.