Tweak Total Commander

Total Commander je souborový manažer určený pro práci s daty a pro jejich úpravy na počítači. Program se dá využít i pro přenos dat přes FTP, URL a pro spojení PC pomocí LPT portu. Název Total Commander (dříve Windows Commander) je nový; program byl přejmenován z důvodu žádosti společnosti Microsoft, protože užívaní původního jména by mohlo uživatelé uvést v domnění, že se jedná o program této společnosti. Nový název Total Commander byl vybrán právním zastoupením firmy PEPR soft. Total Commander byl také zpřístupněn pro jiné platformy, jako je například Pocket PC, Linux anebo Windows CE. Samozřejmě se nesmíme zapomenout zmínit o 32bitové platformě Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, ale také o 16bitové platformě Windows 3.x . Pro všechny tyto platformy můžete Total Commander použít.

http://snc.mailru.com

Po spuštění se automaticky otevře instalační okno, ve kterém vyberete jazyk, jenž vám je nejbližší. Po projití několika málo obrazovek je instalace Total Commanderu dokončena. Program Total Commander je vývojáři upravován již 9 let, a proto se řadí mezi opravdu dobrý software a splňuje vysoké požadavky uživatelů. Zatížení počítače je minimální a program nezabírá ani mnoho paměti.

Pokud by vám nastavení Total Commanderu nestačilo, můžete využít tweaker, který vám nastavení programu pomůže rozšířit.
TweakTC se nemusí instalovat. Stačí jen klepnout na soubor tweakTC.exe – najdete ho v zipu, který je také na Chip CD – a tweaker je spuštěn.
Najdete zde sedm různých kategorií přídavného nastavení TC anebo WC. Něco málo o kategoriích:

Behavior (Chování)
U registrované verze můžete odstranit úvodní uvítací obrazovku, názvy adresářů můžete uzavřít do hranatých závorek. Dále je možné nastavit historii adresářů tak, že když si vyberete adresář z historie (ALT+šipka dolů), adresář se zařadí buď na konec, nebo se vaše pozice v historii změní na pozici vybraného adresáře. Tato kategorie umožňuje také změnu z poklepání na jedno klepnutí pro otevření, zobrazení složek začínajících podtržítkem na konci seznamu, při změně jednotky skočit do hlavního kořene (a:\ c:\ d:\ ..), umístění aktivního panelu TC při spuštění vždy napravo.

Copying (Kopírování)
Nastavení různých hodnot pro kopírování. Velikost maximální a minimální block size, kopírování na pozadí, kontrola volného místa na cílovém disku před kopírováním.

Restrict (Omezení)
Zakázání zobrazení některých jednotek (a:\ c:\ d:\….), zobrazení ikonky ruky pod adresář, který je nasdílený pro síť, možnost přejmenování adresáře po poklepání, zakázání přejmenovaní souborů na vzdálených discích, vypnutí některých funkcí TC (schování příkazového řádku, zakázání klávesových zkratek pro FTP připojení – CTRL+F, CTRL+N), vypnutí skrolovátka na myši.

Icons (Ikony)
Změna ikonek používaných v TC.

Problems (Problémy)
Zapnutí nebo vypnutí kopírovaní dlouhého názvu adresáře pomocí CTRL+ENTER do příkazové řádky. Definice jednotek CD/DVD-ROM. Při kopírování souborů lze nastavit, aby kopírovaná data nebyla s atributem R (read-only).

FTP Settings (FTP nastavení)
Zapnutí nebo vypnutí ukládání informací o provedeném připojení na FTP a také přehled všeho, co se přes FTP stáhne/nahraje. Pro FTP připojení lze nastavit používání PASSIVE (pasivního) anebo ACTIVE (aktivního) modu. Dále stahování z FTP na pozadí.

MiSC (různé)
Přejmenování názvu jednotky, zapnutí kontroly CRC u zip souborů.

Tweaker je pomocník pro Total Commander 5.5. nebo Windows Commander 5.0. Freeware je v angličtině a v ruštině.

Martina Bartuňková