<- menu návody návod - Dreamlamd ->


Hidden & Dangerous


Přináším kompetní návod na tuhle skvělou hru, která poprvé světu ukázala, že i u nás, v ČR, může vzniknout kvalitní hra, která bude bavit celej svět. Hru samozřejmě mám a je opravdu tvrdá. Takže návod se bude hodit. Tak už se do toho pusťte...

Chcete náckům vyprášit kožich?
Předtím, než se spolu pustíme do průzkumu první mise, nebude na škodu vás zasvětit do základů strategického plánování, které v Hidden & Dangerous hraje roli natolik nezanedbatelnou, že by nebyl pravdě vzdálen ten, kdo by tuto přípravnou fázi nazval malou logickou předehrou hry samotné. Na úplném počátku musíte ze 40 více či méně vhodných jedinců vybrat osm statečných, kteří budou zastávat klíčové role ve vaší elitní skupině. K objektivnímu posouzení jejich schopností vám poslouží stručná specifikace vlastností jednotlivých vojáků postavená na pěti kriteriích: přesnosti při střelbě, rychlosti reakce, nenápadnosti při pronikání do nepřítelova týla, individuální síle a vytrvalosti. Pro vytvoření uceleného názoru na jednotlivé dobrovolníky obsahuje složka každého vojáka stručné informace o jeho původu, motivaci, výsledky ze cvičiště a kádrový posudek v podobě upozornění na případnou unáhlenost nebo zbrklost při střelbě, které rovněž nepodceňujte! Po určení vyvolených vás čeká to hlavní – balení. Každý skaut dobře ví, že ještě nebyl vynalezen chlebník dostatečně velký na to, aby se do něj vešlo vše, co bude na výletě stoprocentně potřebovat. Tato myšlenka by mohla být motem taktizování se zdroji. Jak už je v každé válce dobrým zvykem, při výběru materiálu nemáte ani potuchy o tom, kterou z vybíraných věcí skutečně upotřebíte, případně nebudete-li jí mít nedostatek. Na začátku epizody připravujete náklad materiálu, který vám musí vystačit na všechny její mise, je proto důležité vsadit na vlastní intuici a namíchat vhodně vyvážený koktejl, v němž by neměla být opomenuta ani jedna z ingrediencí. Na výběr máte 15 druhů výzbroje od armádního nože až po protitankovou minu, takže je vskutku z čeho vybírat. Objem nákladu na epizodu je omezen podobně, jako maximální váha výzbroje vašich svěřenců. Poté, co jste zdárně prošli výběrem materiálu a dveře muničního skladu se za vámi definitivně zavřely, máte před sebou již jen dva poslední úkony. Z osmi vámi zvolených vojáků musíte vybrat čtveřici těch nejlepších, která pod vaším velením podstoupí osudovou zkoušku svých bojových schopností, vybavit ji náležitými zbraněmi a materiálem a uvést kolotoč dějinných událostí do pohybu. Na závěr tohoto intra si dovolím prospět osobní radou:

Co možná nejrychleji se naučte spolupracovat s mapou
Není nad dva snipery a dva tiché hrdlořezy v týmu

Iron Swarm, Italy

AMBER ARROW
Mise začíná na břehu dravé řeky. Neprodleně po doskoku uspořádejte svůj tým a vydejte se směrem k mostu. Skryjte se za velký kámen a se dvěma muži zacilte na dveře přístřešku hlídačů. Jednoho ze svých ostřelovačů si ponechejte v záloze. Zaměřte hlídače u pylonu mostu a zastřelte ho. Prošacujte mrtvoly přede dveřmi a přemístěte se na most. Pozor na hlídky, po délce mostu chodí dva nezávislí strážní. Jakmile uvidíte protější pylon na druhé straně řeky, připravte si ostřelovače a počkejte na strážného který chodí kontrolovat pylon mostu. Potom se zaměřte na srovnané bloky dřeva před druhým přístřeškem hlídačů a zničte vojáka, který tam na vás číhá. Další je naproti přístřešku ve svahu za kolejemi krytý kamenem. Poslední voják se ukrývá naproti pylonu mostu v hromadě pokácených stromů. Nyní můžete přejít z mostu na druhý břeh a shromáždit se u zaparkovaného nákladního vozu.

Alternativa “John Rambo”: Vtělte se do jednoho z vašich mužů a nabijte si kulomet. Přiběhněte k velkému kameni a vypusťte tak 30 ran směrem k prvnímu pylonu a dveřím chatky. Dalšími 30-ti ranami pokropte most po délce, a to i tam, kde už mizí v mlze. Běžte na most a zhruba uprostřed vypusťte asi 60 ran směrem na druhý břeh. Nebojte se rozptylu. Klidným krokem se vydejte k zaparkovanému automobilu a nezapomeňte zavolat na ostatní, že už můžou jít.

HEART OF BELL
Začínáte v kanálech pod rafinérií. Prvním východem, na který narazíte vylezte ven. Je to jediný možný způsob jak se dostat nepozorovaně do areálu rafinérie. Krytý rafinačními nádržemi zlikvidujte nejprve vojáka na nejbližší strážní věži (sever), a taktéž strážníka pod věží. Pozor, směrem od této věže na západ hlídkuje ještě jeden strážník, který už určitě zaregistroval střelbu. Zastřelte ho a krytý nákladními auty vylezte s ostřelovačem po žebříku na rafinační nádrž. Lehněte si a eliminujte nejprve stráž na věži poblíž stěny rafinační budovy (jihozápad), a taktéž vojáka na střeše budovy. Přeplazte se na druhou nádrž a mezi trubkami zastřelte strážníka na nejvzdálenější strážní věži u vagónů. Pomalu se připlazte na kraj nádrže a zastřelte dva vojáky stojící u nákladních aut. Je to dost obtížné, ale dá se to zvládnout. Druhá možnost je zabít tyto dva strážníky kulometem nebo samopalem ze země, ale až po zlikvidovaní všech strážních věží ostřelovačem, výše popsaným způsobem! Dále postupujte s kulometčíkem pomezi nádržemi až k budově. Tam zastřelte strážníka za sudy. Nyní svou skupinu rozdělte na dvě skupiny.

První skupina bude pokračovat dále směrem do budovy. Voják strážící za rohem budovy by vám neměl dělat velké problémy. Otevřenými dveřmi budovy vhoďte granát pod vagóny s naftou nebo tyto vagóny rozstřelte kulometem. Výbuch zabije či alespoň zraní stráže v budově. Nyní už můžete vstoupit do budovy. Po schodech vyjděte na nejvyšší poschodí a opatrně vstupte do kanceláře. Místo pilotů zde narazíte jen na civilistu a nepřátelského vojáka. Toho zastřelte a popovídejte si s civilistou. Nesmíte ho zabít, prozradí vám důležité informace! Dále ještě zbývá zničit protiletecký kanón na střeše budovy, ale to není k úspěšnému dokončení mise nutné. Vraťte se stejnou cestou zpět do kanálu, na místo, kde jste začínali.

Druhá skupina zatím pomocí časovaných náloží zničí rafinační nádrže. Pozor na exploze! Po zničení nádrží může skupina ještě vyčistit kanály od nepřátelských vojáků, ale to není rovněž potřebné k úspěšnému dokončení mise.

WHIRLWIND
Postupujte opatrně směrem na západ. Na úrovni depa se otočte směrem na sever a doběhněte ke stojící lokomotivě. Při postupu dále od lokomotivy směrem na sever narazíte na postavení protiletecké baterie.

Od tohoto hnízda se držte co nejdále a plazením postupujte dále na sever. Jestliže vás obsluha baterie zpozoruje okamžitě po vás začne střílet. Opětujte střelbu nejlépe ze samopalu nebo kulometu. Protože je tma můžete si osvětlit terén pomocí světlice, avšak tím samozřejmě pomůžete též vašim nepřátelům.

Postupujte dále opatrně směrem na severozápad a využívejte odstavené vagóny ke svému krytí. Případné hlídky buď zlikvidujte nebo se jim podle možnosti vyhněte. Když se dostanete k nádražní budově, musíte bezpodmínečně zničit obsluhu další protiletecké baterie umístěné několik metrů před budovou. Jestli to neuděláte, dále nepostoupíte. Uvnitř nádražní budovy jsou další dva vojáci, kteří stráží vchod do budovy zevnitř. Nejlépe je zneškodníte když se schováte za některý z vagónů stojících před budovou a vchodem do budovy je zastřelíte. Po zneškodnění těchto stráží vstupte do nádražní haly. Zjistíte, že piloti tu opět nejsou a je tu len civilista, pravděpodobně zaměstnanec nádraží. Znovu se od něho dozvíte, kde jsou zajatí piloti. Nestřílejte po tomto člověku. Nezapomínejte, že jste SAS a ne SS..

Zatím může jiný člen komanda vyhodit do povětří trafostanici napájející reflektory protileteckých baterií. Pozor! Trafostanice je velmi dobře strážená dvěma vojáky a strážní věží s kulometem. Po splnění tohoto cíle ještě zbývá vyhodit do povětří vagón s palivem, který stojí před nádražní budovou.

Na tento hořící vagón se zaměří spojenecký nálet který bude následovat asi za 30 sekund. Pokuste se doběhnout na místo, kde jste tuto misi začínali Ještě před náletem. Jiná možnost je, že se před náletem schováte do nádražní haly. Po skončení náletu se vrátíte zpět na místo, kde jste začínali misi. Pozor, po náletu také vylezou nepřátelský vojáci, kteří vás z nádraží jen tak lehce nepustí.

PHOENIX FALL
Zapomeňte na nákladní auto a vydejte se pěšky podél silnice. Sledujte horizont a zničte odstřelovače na nejvyšším kopci. Utíkejte průrvou a zničte nepřátele, kteří vám půjdou naproti. Pozor na muže na protějším kopci. Jakmile se situace v průrvě uklidní, vezměte si nějakou zbraň a zničte nepřátele, kteří se pohybují v objektech starého statku. Z průrvy máte ideální nadhled, přesto buďte trpěliví, neboť terén je velmi nepřehledný. Nezapomeňte také na silnici pod mostem, kde je shromážděno několik nepřátel. Až se přesvědčíte, že v údolí s troskami budov nehrozí nebezpečí, vnikněte tam a přibližte se co nejvíce k vlaku. Střeste se však pohybovat po prostoru nekrytém ze strany kulometného vagónu uprostřed vlaku, mise by velmi rychle skončila. Po odvrácené straně vlaku chodí dvě hlídky a možná vás zahlédnou mezerou mezi vagóny, buďte proto opatrní a ihned opětujte palbu. Kulometný vagón se dá zničit dvěma způsoby: 1) Bazukou z krytého místa, na každé straně vagónu je obsazena jen jedna střílna a můžete tedy vidět půlku vagónu bez ohrožení. 2) Využitím mezních úhlů kulometu ve vagónu se můžete podél vlaku dostat pod vagón a položit tam časovanou nálož. Posádku vagónu můžete také zlikvidovat tak, že hodíte ruční granát otvorem ve stropě a pak vagón v klidu zlikvidujete náloží. Dva obrněné vagóny na konci vlaku ( je mezi nimi vagón se zajatci ) je nejlépe zlikvidovat podobným způsobem (bazukou nebo náloží). Mise končí v okamžiku, kdy v okolí není žádný živý nepřítel.

Silver gate, Yugoslavia

BROKEN KNIFE
Vaším úkolem v této misi je dostat se do únikového bodu u železničního mostu (je na mapě zvýrazněn). Ihned po začátku hry si zjistěte pozice vašich vojáků. Ty co jsou nejblíže cestě, stáhněte hlouběji do lesa. Po cestě chodí dvě dvoučlenné hlídky. Snažte se je zlikvidovat až poté, co alespoň trochu zkonsolidujete své vojáky. Dalším nebezpečím jsou dvě strážnice na cestě k únikovému bodu. První můžete obejít, ale u druhé musíte odstranit jak hlídku, tak vybíhající zálohy.

INTO THE DARKNESS
Tuto misi musíte projít bez výstřelu, aby jste nevyvolali poplach. Potřebujete proto ukořistit civilní oblečení, které najdete ve městě. Jsou dva způsoby jak se k civilnímu oblečení dostat.

Můžete se vydat přes město společně. Na začátku vydejte celé skupině příkaz "Hold fire!" a vydejte se městem směrem na východ. Držte se těsně podél stěn domů. Po pár krocích narazíte na průchod do malého parku. Projděte parkem a pokračujte směrem na východ. Cestou dávejte velký pozor na hlídky! Dostanete se na nádvoří, kde si ihned všimněte pověšeného prádla. Rozdělte převleky mezi svoje komando a převlečte se. Nezapomeňte schovat taktéž svoje zbraně! Civilista chodící po městě se samopalem by byl asi hodně nápadný. Potom se už můžete vydat městem směrem k hostinci. Nesnažte se dlouho motat kolem stráží. Máte sice civilní oblečení, ale po čase budete strážím nápadný a odhalí vás. Proto se radši vydejte bočními uličkami k hostinci a následně sejděte po schodech na molo. Zde je jeden strážník, kterého se musíte zbavit, protože by začal střílet jen, co byste se nalodili. Nestřílejte, zlikvidujte ho nožem, protože střelba by vás prozradila! Potom už nastupte na člun a rychle pryč směrem na západ. Je pravděpodobné, že vojáci, kteří popíjejí v hostinci uslyší zvuk motoru člunu, vyběhnou ven a budou po vás střílet. Proto se ničím nezdržujte a upalujte pryč! Druhá možnost je, že jen jeden člen družstva půjde ukrást civilní šaty. Ostatní členové komanda zůstanou na místě. Samotný voják bude postupovat stejně, jako bylo popsáno předtím. Sebere všechny šaty, civilní převleky a vrátit se nazpět. Po převlečení všech členů komanda do civilu opět zavelte: "Hold fire!" a nastupte do parkujícího osobného auta. Před tím samozřejmě schovejte zbraně. Nyní se už můžete pustit směrem k restauraci. Cestou dávejte pozor, aby jste nehavarovali nebo, abyste se nesrazili s tramvají. Až se dostanete k restauraci vystupte a dále postupujte stejně jako je popsáno v předcházejícím odstavci.

TREE AT THE END OF GARDEN
Hned na začátku se vyloďte co nejblíže pravému břehu. Jestliže pojdete člunem příliš blízko k vratům plavební komory, nepřítel si vás všimne a zahájí palbu. Vystupte tedy na břeh a pomalu společně postupujte na západ- směrem k mostu. Jakmile přijdete k plotu, spustí se poplach. Okamžitě zalehněte a sledujte nepřítele! Jedna skupinka nepřátelských vojáků běží k vám od mostu po cestě, druhá skupina vyběhne z budovy nalevo. Zlikvidujte je a postupujte pomalu dále. Ostřelovačem zastřelte dva strážníky na moste u tanku. Ostřelovačem též zlikvidujte dva vojáky strážící vstup na most. Při postupu se velmi nezdržujte, protože z města za chvíli přijedou nepřátelské posily. Když budete vstupovat na most, dejte si pozor na nepřátelského ostřelovače na vodní nádrži u skladu s uhlím a taktéž na stráže pod nádrží. Nyní už můžete vstoupit na most. U tanku je ještě jeden strážník. Po jeho odstranění vám už nic nebrání pomocí tanku zničit vrata plavební komory.

Je možné, že zatím dorazí z města nepřátelské posily. Musíte proto hlídat oba břehy řeky a kulometem zastavit jejich postup. Potom vám už zbývá jen přejít po mostě na druhý břeh, zastřelit dva strážníky u závory a po cestě na levém břehu se vydat směrem na západ.

Rada na závěr: protože se tato mise odehrává v otevřené krajině, často využívejte ostřelovače pro střelbu na velké vzdálenosti, dříve než nepřítel stihne zareagovat.

GRAVE ON MOUNTAINS
Ihned na začátku mise zastřelte hlídku na mostě. Ze strany potoka, na které se nacházíte odstraňte ostřelovačem obsluhu kulometu, která míří na východ z mostu. Nechoďte příliš daleko po cestě! Jednak na vás budou střílet nepřátelé v zákopech a také můžete narazit na miny. Miny jsou i na protilehlé straně levelu. Musíte postupovat přes brod, který se nachází napravo od mostu. Když se budete přibližovat k brodu tak se vás pokusí zastavit hlídka chodící po vnitřním okruhu základny. Postupujte opatrně k zákopům. Až dosáhnete okraje zákopů pokropte prostor před sebou a nalevo od sebe palbou z automatických zbraní. Poté s ostřelovačem prozkoumejte terén jestli někdo přežil. Nyní máte na vybranou, buď se pokusíte o relativně jednodušší cestu po levé straně bunkru (orientace podle mostku) nebo se pokusíte prorazit napravo. Snažte se plazit co nejblíže k zákopům a v nich. Všude okolo mohou být miny! Pozor na východy z bunkrů! Jsou většinou hlídány nebo se z nich na vás může vyřítit nepřítel. Pokud se vám podaří dostat k druhému bunkru máte vyhráno. Jediné na co si teď musíte dávat pozor jsou vojáci, kteří by mohli být na druhé straně (ať už levé nebo pravé) základny, které jste neodstranili.

LAST COURTESY
V této misi na vás budou útočit vlny nepřátel od lesa. Na začátku mise máte několik klidných okamžiků času než útok začne. Potřebujete pořádnou výzbroj; najdete ji v kůlně. Nejlepší zbraní je jednoznačně kulomet. Zaujměte postavení před kůlnou, uvnitř by jste neměli přehled o situaci. Vyhledávejte nepřátele pomocí ostřelovací pušky a likvidujte je v maximální vzdálenosti. Pokud uvidíte větší skupinu, použijte kulomet. V žádném případě nesmíte dopustit, aby se nepřátelé dostali blízko k vám – konec by byl dílem několika okamžiků. Zhruba 30 sekund po začátku útoku vyjede z lesa motocykl s kulometem. Mohl by vám pořádně zatopit, pokropte jej dávkou z kulometu. Neustávejte v palbě, nepřátel je opravdu mnoho. Nestřílejte ale nadarmo, zásoby munice nejsou nekonečné. Asi po 4 minutách po začátku útoku otočte jednoho kulometčíka směrem za kůlnu, od lesa tam proniká skupinka 6 nepřátel. Po jejich likvidaci už se nemusíte o záda starat a proto napřete všechny síly k odrážení útoků. Jakmile zahraje hudba a splní se první úkol, čekejte na letadlo. Bude tu asi za 20 sekund. Vyčkejte dokud se neotočí a nastupte ze strany odvrácené od kůlny ( u dveří letadla je malý žebříček ) Pokud nemáte v tento okamžik zlikvidované všechny němce, palte ze dveří letadla nebo použijte otočnou věž na hřbetě. V okamžiku, kdy se letadlo rozjede máte téměř vyhráno. Fiend’s call, Germany

FIRE PORTAL
Co nejopatrněji postupujte labyrintem směrem k domu. Po cestě narazíte na dva vojáky na hlídce, které musíte rychle odstranit. Po přiblížení se k domu zastřelte důstojníka rozhlížejícího se na balkóně. Před balkónem si počkejte na dvě dvoučlenné hlídky, které chodí kolem domu. Poté přejděte k hlavnímu vchodu. V rychlém sledu musíte zlikvidovat dvě čestné stráže u vstupních vrat a řidiče u limuzíny. Posledním protivníkem nacházejícím se venku je strážný u brány. Po jeho eliminaci se můžete soustředit na útok dovnitř zámečku.

Ve vstupní hale narazíte nejspíš na stráž kontrolující spodní patro. Pozor také na tři oficíry, rozprávějící na schodech, Jsou sice pouze lehce ozbrojeni, ale mohou vám značně znepříjemnit život. Nejspíš jim přijde na pomoc strážný z horního patra. Nalevo od schodiště se nachází také dvě ložnice mužstva, ve kterých jsou vždy ještě pořádně nedozbrojení vojáci. Po jejich eliminaci vyjděte pomalu po schodech do prvního patra. Přímo v hale prvního patra je jeden strážný se samopalem. Další chodí po chodbě prvního patra. Po likvidaci posledního strážného vyčistěte místnosti od “sekretářů” ozbrojených pistolemi. V prvním patře se nachází tajný vchod (napravo od hlavního schodiště) do točitého schodiště. Na tomto schodišti si dávejte pozor na vojáka chodícího z archívu (je nahoře na půdě) do vězení a skladiště (je dole ve sklepě). Nejdříve jděte nahoru zlikvidovat archivy. Předtím než vstoupíte do chodby před archívy vhoďte do ní granát. Zbavíte se tak jednoho nepříjemného nepřítele. Poté umístěte do každého menšího archivu jednu nálož. Větší archív je hlídán jednou stráží. Až ji zabijete, umístěte zde nálož a utíkejte pryč. Výbuch a požár, který vznikne by vás mohl zahubit. Nyní nastal čas osvobodit zajaté piloty. Piloty musíte osvobodit všechny, a proto projděte důkladně celý dům, jestli jste nezapomněli na nějakého nepřítele. Až sestoupíte do sklepa zlikvidujte dva strážné co tam hlídkují. Oba dva mají klíče od vězení, ve kterých jsou vězněni piloti. Po jejich osvobození postupujte opatrně až k bráně. Pokud jste splnili všechny zadané úkoly, tak po přivedení pilotů k bráně mise končí.

TRAP KEY
Přesuňte své muže směrem na jih tak, aby viděli terasu vily. Pokud máte sniper pušku, eliminujte hlídku na verandě a obsluhu světlometu. Zneškodněte také hlídku chodící okolo vnější strany plotu, půjde jen několik metrů od vás. Vyčkejte dokud nepřijde hlídka chodící okolo domu a také ji zneškodněte. Pak můžete kteroukoliv brankou vniknout do zahrady. Vyšlete dva muže k příjezdové cestě (opačná strana vily) a odstraňte hlídky u brány. Tím je vyčištěn venkovní prostor. Francouzským oknem ze zadní terasy vnikněte do vily a zničte němce stojícího v krátké spojovací chodbičce jídelny. Počkejte několik sekund a eliminujte dalšího němce, který přijde na pomoc. Vyšlete dva muže přes kuchyň do chodby a zničte 2 němce, kteří tam hlídají. Mezitím opatrně otevřete dveře do hlavní haly a hoďte tam granát – zničíte nepříjemné nepřátele v rozích. Vnikněte do haly a dejte pozor na němce stojícího na ochozu; zničte jej dávkou ze samopalu. Poslední dva nepřátelé ve spodním patře jsou v radiové místnosti a v ubikaci stráží. Zničte je překvapivým útokem. Tím můžete přikročit k dobývání patra. Přes pracovnu vnikněte do Steinerovy ložnice a zničte jeho osobní stráž. Nesmíte ale ublížit Steinerovi, budete ho potřebovat! Mezitím pošlete své muže do chodby spojující obytné pokoje. Eliminují stráž na chodbě a vyčistí obytné pokoje. Zničte Steinerova asistenta v malé obytné místnosti a společně vpadněte do velké ložnice, kde je poslední nepřítel. Mise končí tím, že přistoupíte ke Steinerovi a vyslechnete si závěrečný rozhovor. Aby se vám vzdal, nesmí žít žádný muž z jeho ochranky.

VIPER NEST
Začínáte ve Steinerově kanceláři v podzemní továrně. Steiner schválně otevřel trezor tak aby spustil poplach a snaží se uniknout. Už ho nepotřebujete. Vyčkejte v kanceláři a zničte vojáky, kteří se přijdou podívat co se děje. Potom se přesuňte do místnosti kresličů a širokými dveřmi se snažte zničit co nejvíce nepřátel. Kryjte se za kreslící prkna a nábytek. Jakmile máte pocit, že okolí dveří je čisté, vyběhněte ven do prostoru podzemní továrny. Kryjte se, zbloudilá kulka zřejmě zasáhla skladiště explosiv a obrovská řetězová exploze udělala destrukční práci za vás!!! Teď jde jen o to, dostat se ven. Nejde určit, kolik nepřátel exploze zničila. Postupujte pomalu k východu (viz briefing). Používejte kryty za bednami a sloupy a ničte nepřátele kteří vás ohrožují. Nemusíte zničit všechny nepřátele, snažte se co nejrychleji dostat k východu z podzemí. Tam vaše mise končí.

ESCAPE FROM HELL
Misi začínáte u východu z tunelu. Zatím po vás nikdo nestřílí. Pokud si však chcete ušetřit problémy zastřelte okamžitě nejbližšího strážného. Sice spustíte poplach, ale vyhnete se překvapení, kdy byste se mohli dostat do křížové palby. Rychle postupujte směrem ke strážnímu domečku (je poblíž prvního strážného) odstřelovačem odpravte obsluhu kulometné věže nalevo od cesty. Rychle se skryjte za strážní boudu a odstřelte obsluhu kulometu napravo od cesty (pro pomalu úkrokujícího ostřelovače by to neměl být problém). Nyní máte dvě možnosti postupu buď půjdete přímou cestou (dvoudílnou branou) a nebo se můžete pokusit probít pod kulometnými věžemi napravo od brány. Druhá cesta vám umožní lehce zkosit zálohy, které začnou vybíhat poté, co se přiblížíte k auto parku. Vyčleňte si dva členy týmu s automatickými zbraněmi (nejlépe kulomety) a zlikvidujte vybíhající zálohy. Pozor na zálohy vybíhající od autoparku. Snažte se příliš netrefovat okolostojící barely a auta. Obrněný transportér je sice odolný vůči palbě pěchotních zbraní, ale proti výbuchu benzínu ne. Až ukořistíte transportér vyšlete jednoho ostřelovače prozkoumat terén a zlikvidovat zbylé dvě kulometné věže (pokud jste tak již neučinili předtím). Před budovou v autoparku je opřeno několik panzerfaustů. Seberte jich co nejvíc, budou se vám později hodit. Až vyjedete z tábora zajeďte trochu doprava do lesa. Vyšlete samopalníka ke strážní budce u mostu a vojáka vybaveného panzerfaustem k potoku tak aby byl co nedále od mostu. Most totiž hlídá tank a kdyby si vás všiml, byl by to váš konec. Nejdříve zlikvidujte střelcem z panzerfaustu tank a pak samopalníkem hlídku která vyběhne ze strážnice a zaminuje půlku mostu. Až pojedete po mostě, jeďte po jeho levé straně (není zaminovaná). Misi skončíte na druhé straně potoka. Pozor musíte tam dojet i s obrněným transportérem!

CLOSE FIRE
Na tuto misi neexistuje přesný postup. Proto jen pár rad, kterých byste se měli držet:

nejdříve se snažte zlikvidovat tank, který vás pronásleduje. Skryjte se s za nejbližší zákrutou a jedním vojákem, který má u sebe bazuku zničte tank
při jízdě haklem se nesnažte postupovat velmi rychle. Postupujte pomalu, stále sledujte terén dalekohledem a na velkou vzdálenost ostřelovačem nebo kulometčíkem likvidujte nepřátelské vojáky
narazíte-li na tank, který vás ohrožuje, snažte se vybraným vojákem s bazukou tank obejít a zlikvidovat ho z boku nebo ještě lépe ze zadu
dávejte si pozor na protitankové miny, které vám budou nepřátelští vojáci klást do cesty
hojně využívejte kulomet připevněný na vašem haklu
až projedete nepřátelským táborem, sledujte levou stranu cesty, kde by měla být odbočka směřující ke skalám.
Objevíte-li ji, poslouží vám jako zkratka a též se vyhnete dvěma nepřátelským hnízdům.


CRYSTAL FALCON
V této misi máte asi tři minuty klidu na sestavení obrany. Rychle vyšlete dva vojáky na molo ke Catalině. Na molu je několik balíků s protitankovými minami, dva kulomety se sto padesáti náboji na zbraň a dvě bazuky. Věřte, že většinu věcí budete potřebovat. Nejdříve zaminujte cestu nalevo kousek od obrněného transportéru a poté zaminujte pobřeží nalevo od něj (jsou na něm vrby) . Po obou cestách se povalí dva tigry. Tigry jsou vaším primárním cílem. Nejdříve musíte zlikvidovat tanky a pak teprve pěchotu. Prvního vojáka postavte ke kulometu co je v zastřešené boudě na čluny. Další dva vybavte samopaly nebo kulomety a rozestavte je na muldě za boudou. Posledního člena vybavte jednou bazukou a schovejte ho za muldu u obrněného transportéru. Bude vaší poslední záchranou pokud projede nějaký tank. Když se vám něco takového přihodí, tak se vykloňte mírně nad terén a snažte se tank zničit dřív než se k vám dostane příliš na blízko. Po třech minutách relativního klidu, začne mohutné dělostřelecké ostřelování přední části ostrova. Nezapomeňte si zde žádného vojáka! Po likvidaci tanků není likvidace pěchoty až zas tak obtížná (pokud jste si ovšem dobře rozestavěli vojáky). Někteří z nepřátel házejí granáty, a proto si je nepouštějte příliš k tělu. V průběhu první vlny pěšáků se snažte stáhnout protitankovou zálohu na úroveň ostatních vojáků. Pokud budou nepřátelé příliš blízko stáhněte se k chatě a druhému kulometu. Po likvidaci všech nepřátel nasedněte se všemi přeživšími vojáky do Cataliny.

Sign of cross, Norway

THOR‘S HAMMER
Tuto misi začínáte vyloděním v zapadlém rohu elektrárny. Nezdržujte se zde příliš dlouho, protože by vás zde mohla objevit hlídka. Postupujte nejdříve opatrně nalevo k plotu V rychlém sledu odstraňte střelce z kulometu na první věži, strážného u brány a druhého kulometčíka. Jednoho vojáka pošlete, aby odstranil zálohy , které vyběhnou z první ubikace. Nedovolte zálohám, aby obsadili kulometné věže. Nyní pokračujte v likvidaci kulometných věží nalevo od výchozího bodu. Až se dostanete do dalšího rohu oplocení vraťte se k bráně a opatrně postupujte směrem k samotné elektrárně. Je možné, že vaše předešlé akce vzbudí zálohy v další ubikaci. Pokud si toho všimnete, okamžitě je odstraňte. Neustále ostřelovačem kontrolujte prostor před sebou a poté co narazíte v mlze na obrysy dvou stráží u vchodu k elektrárně odstraňte je ostřelovačem a nebo palbou naslepo z automatických zbraní. Pozor okolo vnitřního komplexu chodí neustále tříčlenná hlídka. Počkejte si, až vyjde zpoza rohu a pak rozstřelte zde uložené barely. Zbavíte se jak nebezpečných barelů tak i tří otravných nepřátel. Nyní pošlete jednoho vojáka s vysílači, aby jeden umístil vedle vagónů. Tento voják by měl také odstranit hlídku u druhého vchodu do elektrárny. Zbylí členové družstva půjdou směrem k velkým nádržím na benzín na pobřeží. Asi na půli cesty se zastavte a pokropte palbou naslepo prostor před sebou. Vaše palba nejspíš zlikvidovala hlídky, které se prochází u jeřábů. Pomalu postupujte směrem k další ubikaci. Pokud jste palbou vyprovokovali zálohy, dávejte si pozor také na kulometné věže nalevo od vás. Napravo na nábřeží se také prochází jeden voják. S jeho likvidací však příliš nespěchejte, protože ho kryje ostřelovač ve strážní věži na pobřeží. Až jste si úplně jisti, že jste odstranili všechny nepřátele v dohledu, Postupte pomalu k ubikaci a kryjte postup vašeho vojáka uvnitř komplexu. Ten se nyní může vynořit z uličky s vagóny a položit druhý rádiový zaměřovač. Nyní máte pět minut, abyste se dostali do únikového bodu. Ostřelovačem odstraňte hlídky na věžích a u brány. Postupujte směrem k bráně velmi opatrně, aby vás nepřekvapil nějaký zapomenutý nepřítel. Pokud si chcete prohlédnout ohňostroj, který vyprodukuje námořnictvo, zůstaňte pět minut kousek od brány. Nic se vám nestane a uvidíte vše z první řady. Misi ukončíte na únikovém bodu za branou.

SNOW DEMON
Vydejte se po skalnaté cestě směrem na východ. Za chvíli narazíte na nepřátelskou hlídku a určitě si vás také všimne voják na kopci u antény. Pozor, obsluhuje kulomet a může vás zasáhnout na velkou vzdálenost! Proto postupujte opatrně, sniperem stále pozorujte terén co nejdále před vámi a snažte se nepřátelskou hlídku zastřelit dříve, než si vás všimne. Potom sniperem zlikvidujte strážníka na kopci u kulometu. Počítejte s tím, že při prvních výstřelech vznikne v táboře pod vámi poplach a z budov vyběhne větší množství nepřátelských vojáků. Připlazte se směrem k okraji skály a spusťte palbu do tábor (nejlépe z kulometu a samopalů). S výhodou můžete též použít ostřelovače. Po eliminovaní nepřátel v táboře se rozdělte na dvě skupiny.

První skupina vybavená časovanými náložemi vyrazí směrem k anténě. Ještě jednou se dalekohledem přesvědčete , zda je voják u antény mrtev. Postupujte dále po skalní cestě až přijdete ke schodišti. Vyjděte po schodech k anténě a časovanými náložemi ji zničte. Stejnou cestou se vraťte, sejděte do tábora a počkejte u nákladního auta na návrat druhé skupiny.

Druhá skupina zatím sejde dolů do tábora. V táboře se musíte vydat na západ, směrem k lesu až dokud nedorazíte k budově laboratoře. Vstupte jedním ze vchodů do budovy a snažte se dostat k hlavní laboratoři. Cestou likvidujte nepřátele. Nesnažte se vstoupit do laboratoře hned, jsou tam tři strážníci s útočnými puškami. Postupujte následovně: otevřete dveře laboratoře, vypalte dávku do místnosti směrem ke strážníkovi, schovejte se a opět stejnou na chodbě. Jestli jste strážníka nezabili, vydá se vás pronásledovat. Jen, co vyleze z laboratoře na chodbu, zastřelte ho! Takto postupujte i s posledními dvěma strážníky.

Nyní už můžete vstoupit do laboratoře a položit časovanou bombu k barelům s chlórem. Po vyhození laboratoře do vzduchu choďte k autoparku kde se setkáte s první skupinou. Jen v jednom nákladním autě je palivo. Nastupte do auta a vydejte se směrem na sever, pryč z tábora.

THIRTEENTH CHAMBER
Nacházíte se u jižního vstupu do továrny na výrobu těžké vody, která je nepřítelem maskovaná coby pivovar. Jděte směrem ke vchodu do areálu pivovaru. Před vstupem do areálu hoďte granát za stěnu. Zničíte tím dvojčlennou stráž. Nyní již vejděte do areálu, zlikvidujte stráže stojící u západní brány a strážníka obcházejícího areál, jestliže jej předtím nezabil granát. Rozdělte se na dvě skupiny. První skupina vybavená kulometem nechť zalehne u hromady sněhu a míří směrem k západní bráně, na dveře strážní budky. Kryje tím návrat druhé skupiny po poplachu vyvolaném výbuchem v továrně na výrobu těžké vody. Nepřátelské posily během poplachu vyběhnou ze strážné budky, budou se snažit rozmístnit po areálu pivovaru a tím zkomplikovat odchod vašeho komanda. Druhá skupina vejde přes pootevřená vrata do budovy pivovaru. Projděte mezi pivovarnické kotle k východní stěně kde objevíte kovová vrata. Po otevření kovových vrat se dostanete do červenými světli osvícené chodby jeskyně, kterou se dostanete do velké jeskyně. Pokračujte pomalu průchodem do dalšího jeskynního komplexu, který je nasvícen modrými světli. Zde si dávejte pozor, protože na severní straně jeskyně jsou dva strážníci. Po jejich zlikvidování na vás ze severu vyběhnou další čtyři vojáci. Po vyhrané přestřelce pokračujte jeskyní směrem na sever. Vhoďte do místnosti nalevo granát, který zlikviduje nepřítele v místnosti uvnitř. Uvnitř najdete velké množství výzbroje, která se vám určitě hodí. Jděte směrem na východ a úzkou chodbou se dostanete do rozsáhlé jeskynní síně, která je centrem továrny na výrobu těžké vody. V sálu zastřelte ještě tři strážníky a položte časovanou nálož k zeleným barelům s těžkou vodou. Před výbuchem opusťte co možná nejrychleji jeskyni, protože výbuch bude vskutku silný. Nyní se už můžete vrátit k první skupině. Jestliže první skupina zlikvidovala posily, vydejte se směrem k parkujícímu nákladnému autu. Až dorazíte k autu, vyběhnou na vás ještě dva vojáci ze strážnice napravo. Po jejich zastřelení nastupte do auta a rychle pryč.

VOLVEN HUNTERS
Nezdržujte se kradením uniforem a nasedáním do auta. Seberte své mužstvo a zlikvidujte strážného u garáže za kopcem sněhu. Potom běžte směrem k pevnosti. Všechny hlídky se pohybují na straně pevnosti přivrácené k zálivu, kde je také hlavní vchod. Kryjte se za kopy sněhu a zničte je. Nezapomeňte si krýt záda, v jednom okamžiku vyběhnou dva nepřátelé z protější pevnosti. Jakmile vyčistíte prostranství před pevností, vnikněte dovnitř. Postupujte pomalu a opatrně, obírejte padlé nepřátele. Někteří jsou vyzbrojení novým typem zbraně, útočnou puškou. Snažte se ji získat, je to nejlepší zbraň ve hře. Musíte se probojovat k velitelské místnosti (viz briefing) jsou tam klíče od dveří vedoucích k tunelu a velitel pevnosti, kterého musíte zabít i když se vám vzdá. Jakmile získáte klíče, vydejte se do tunelu. Prohlížejte místnosti okolo kterých jdete, v muničních skladištích jsou k nalezení zajímavé věci. Pokud jste zabili velitele pevnosti, už vás při otevření dveří do místnosti s tunelem nečeká nic překvapivého. Mise končí tím, že dojdete na konec tunelu.

HUNT FOR GOLDEN FISH
Začínáte na konci tunelu v druhé pevnosti. Vystupujte opatrně po schodech a zlikvidujte technika u pracovního stolu a vojáka procházejícího okolo. Potom vylezte z jámy úplně a rozdělte se na dva teamy. Vpadněte dvěma průchody (po stranách tunelové jámy) do velké haly a zničte všechny co tam uvidíte. Pozor na otevřené dveře do nepoužívaného bazénu, jsou tam dva strážní. Malým vchodem vnikněte do muničního skladiště a zničte muže, kteří se tam pohybují. Rozdělte své muže tak, aby dva stáli u široké brány do bazénu s ponorkou a dva u úzkých dveří z muničního skladiště. Vnikněte dovnitř naráz a zastřelte vše co se hýbe. Vyčistěte také místnosti u mola s ponorkou, je tam dost nepřátel kteří by vám mohli zatopit. Alternativou dobití ponorkového doku je vniknout tam malým průchodem z vedlejšího doku, nebo hned na začátku ukrást obrněné vozidlo, obsadit jeho kulomet a řešit věci trochu jinak…. Nyní je čas na položení nálože do předního průvlaku ponorky. Dejte si dost času na odchod, jakmile vybuchnou torpéda, v hale s ponorkou nikdo nepřežije. Počítejte s tím, že dobité místnosti kterými se budete vracet budou obsazeny komandem posil z vedlejší pevnosti, které vám šlo celou dobu v patách. Vezměte si nějaké vozidlo a otevřete bránu ven. Pozor, jsou tam 3 vojáci kteří si posvítí na váš odjezd. Jakmile se dostanete k výjezdu z údolí, mise končí.

Babylon, North ocean

BABYLON
V této misi se snažte postupovat co nejvíce při stěnách lodi a přikrčení. Ať už se vydáte po levé nebo pravé straně lodi, vždy nepřátelé vypálí několik světlic, aby na vás útočící komando lépe vidělo. Útočníci se pokusí obsadit horní nástavbu kapitánského můstku, kapitánský můstek a podpalubí. Jediné čemu pravděpodobně zabráníte je obsazení jedné části nástavby kapitánského můstku. V této misi nemáte k dispozici taktickou mapu a tak se často přepínejte mezi svými vojáky, abyste věděli kde právě jsou. Postupujte nejdříve po jedné straně paluby a likvidujte nepřátele, kteří se vám dostanou do cesty. Až se dostanete na záď probíjejte se zase opačným směrem k přídi. Až dorazíte k můstku, tak opatrně otevřete dveře a vhoďte dovnitř granát. Pak se podívejte dovnitř jestli se zde nenachází šifrovací stroj. Pokud zde není, najděte si jakékoliv otevřené dveře a vpadněte do podpalubí. Po podpalubí se potuluje několik nepřátel. Nejdříve se podívejte do místnosti radistů, která se nachází na první palubě. Pokud ani zde nenaleznete šifrovací stroj, musíte sestoupit až úplně do podpalubí a dojít do skladiště na zádi. Jakmile získáte šifrovací stroj, okamžitě se vraťte ke svému člunu.

Wrath of gods, Czechoslovakia

KING‘S ROAD
V této misi vám připadne nelehký úkol dostrkat německého vědce na silnici vedoucí k letišti. Vědce posouvejte pouze do pozic, které jste úplně vyčistili od nepřátel. Hned na začátku mise se nalepte co nejvíc k levé stěně ulice a posupujte opatrně vpřed. V mlze před vámi se nacházejí dvě kulometná hnízda, proto se nepokoušejte pokračovat ulicí rovně, ale ihned zahněte doleva. Narazíte zde na skupinku povstalců pronásledovaných nepřítelem. Okamžitě sestřelte pronásledovatele. Pokud je necháte vypořádat se s povstalci, a potom zkoncentrovat na vás, mohli by vám nastat těžké chvíle. Následně postupujte ulicí až ke křižovatce před mostem. Na té odbočte doleva. Nyní pozor za pravým rohem se schovávají u hořící tramvaje schovává skupina nepřátel. Část jich hlídá náměstí s výhledem na tank a část jich sleduje směr odkud přicházíte. Navíc se nad vámi v troskách půdy schovává ostřelovač. Až vyčistíte tuto pozice vejděte do malé uličky naproti hořící tramvaji. Až dojdete na malé prostranství uvidíte popravu povstalců. Té pravděpodobně nestihnete zabránit, ale aspoň rychle zlikvidujte exekutory. Po žebříku vyšplhejte na střechu a odtud ostřelovačem zlikvidujte nepřátele schované v kostelní věži. Další překážkou je tank zaparkovaný ve výkladu na náměstí. Jeho likvidace není bezpodmínečně nutná. Pokud jste odstranili všechny ostřelovače postupujte za kostelem směrem do kopce (podle tramvajových kolejí). Pozor na nepřátele přibíhající z kopce. Až je odstraníte, proveďte zteč na pozice dělostřelců na mostě. Po obsazení těchto pozic pohodlně zlikvidujte všechny ostřelovače a vojáky co jsou na terasách nad náměstím a na svahu kopce. Misi ukončíte tím, že dovedete vědce do únikového bodu.

LAST MAN TAKES IT ALL
Rozhodně musíte své muže rozdělit. V žádném případě nesmí dojít k ohrožení eskortovaného vědce. Odběhněte si se třemi muži kousek stranou a s posledním mužem si vezměte vědce pod kontrolu ( Follow me! ) Tato dvojice půjde vždy jako poslední terénem, který musí být vyčištěn. Vaší hlavní zbraní v tomto levelu bude sniper-puška. Využívejte maximální zoom a zničte jako první posádku protiletadlového děla vlevo od silnice. Přesuňte se k vraku stíhačky a zničte obsluhu stanoviště děla za dráhou. Hlídejte si neustále horizont, po prostoru se pohybuje množství osamělých vojáků. Jakmile vyčistíte prostor v dohledu, přesuňte se směrem k nízké zděné budově hangáru. Stojí před ní reflektorová věž, na kterou vylezte s ostřelovačem. Zaměřte se na střechu letištní věže – jsou na ní 4 kulometná hnízda. Pokud je nezničíte, nelze se pohybovat po ploše letiště. Střílejte sniper-puškou na prostřední postavení uprostřed plošiny věže. Je tam bedna s munici a pokud budete mít štěstí, zbavíte se spousty nepřátel najednou. Nemáte však vyhráno nadlouho, z nedaleké budovy vybíhají záložní obsluhy kulometů. Nejlépe bude je zničit už na schodech a ochozech věže. V práci vám budou nápomocny jednotky Rudé armády, které útočí na věž z druhé strany. Jakmile se zbavíte všech nepřátel na věži (dávejte si pozor, pokud věž dobudou ruští vojáci, obsadí kulomety a vypadají jako nepřátele – jsou to však spojenci a mohou vám velice pomoci), můžete postupovat podél nízkého hangáru směrem k letištní budově. Pozor na osamělé vojáky v temných zákoutích trosek budov. Jakmile jste u budovy a máte jistotu, že nikde v okolí není na horizontu nepřátelský voják, je na čase zavolat muže, který dělá doprovod německému vědci. Oba mohou přijít k letištní budově, kde počkají až vyčistíte prostor u přistávací dráhy. Vydejte se tedy se svými muži směrem ke konci přistávací dráhy. Největší odpor vás čeká u ubikací mužstva na západním konci letiště. Eliminujte všechny útočící vojáky. Jakmile dosáhnete konce přistávací dráhy, přeletí vám nad hlavou spojenecký bombardér – váš transport. Protože jsou v dráze krátery a stojí na ní trosky letadel a automobilů nemůže na této dráze přistát, udělá obrat a asi za 60 sekund přistane na vedlejší dráze. Teď už vás tlačí čas. Přesuňte své muže k otáčejícímu se letadlu a mezitím pošlete ke konci dráhy vojáka s německým vědcem. Počkejte až se letoun zastaví a nastupte ze strany kde jsou schůdky. Jakmile se odlepíte od země, máte to za sebou – tato válka pro vás skončila.

Hannes